Presunúť na hlavný obsah
 • Novinky z obce
 • Aktuálne opatrenia platné od 27.9.2021 pre červené okresy

Aktuálne opatrenia platné od 27.9.2021 pre červené okresy

Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie sa okresy Čadca a Kysucké Nové Mesto zaradia v COVID automate do červenej farby, 1. stupeň ohrozenia, čo znamená sprísnenie opatrení. Tieto opatrenia sa rozdeľujú podľa režimov: kompletne očkovaní (ide o plne zaočkované osoby 14 dní po podaní druhej dávky dvoj-dávkovej vakcíny, príp. 21 dní po podaní jednodávkovej vakcíny, alebo 14 po akejkoľvek dávke, ak osoba prekonala ochorenie COVID-19 za ostatných 180 dní), OTP (ide o osoby, ktoré sú plne zaočkované alebo negatívne testovaní od odberu PCR 72 hod. , príp. AG 48 hod., alebo do 180 dní po prekonaní ochorenia,), základ (pre všetky osoby bez ohľadu na ich prípadné očkovanie, prekonanie choroby, či výsledok testovania).

Aktuálne opatrenia podľa COVID automatu

Respirátor/rúško: povinný respirátor v interiéri a rúško v exteriéri na hromadných podujatiach.

Hromadné podujatia:

 • Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov
 • OTP: max. 25% kapacity, pokiaľ nie je určená kapacita max. do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov
 • Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov

Svadby/kary/rodinné oslavy/večierky/hromadné podujatia v prevádzkach verejného stravovania:

 • Kompletne zaočkovaní: max. 50 osôb v interiéri a 80 osôb v exteriéri, povinný zoznam účastníkov
 • OTP: max. 25 osôb v interiéri a 40 osôb v exteriéri, povinný zoznam účastníkov
 • Základ: zakázané

Obrady (sobáš, krst, pohreb, a pod.):

 • Kompletne zaočkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov
 • OTP: max. 25% kapacity, pokiaľ nie je určená kapacita max. do 150 osôb, povinný zoznam účastníkov
 • Základ: max. 10 osôb, povinný zoznam účastníkov

Bohoslužby:

 • Kompletne očkovaní: bez limitu, povinný zoznam účastníkov
 • OTP: max. 25% kapacity, pokiaľ nie je určená kapacita max. do 150 osôb
 • Základ: max. 1 osoba na 15m2, povinný zoznam účastníkov

Návštevy v nemocniciach, ZSS a iné pobytové zariadenia:

 • Kompletne očkovaní: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa
 • OTP: povolené po súhlase zriaďovateľa alebo riaditeľa
 • Základ: zakázané

Športové súťaže – limity pre športovcov:

 • Kompletne zaočkovaní: bez obmedzení
 • OTP: max. počet športovcov 75 interiér / 150 exteriér
 • Základ: zakázané

Lanové dráhy:

 • Kompletne zaočkovaní: otvorené vleky, kabínkové lanovky max. 50% kapacity, vetranie, po každej jazde dezinfekcia
 • OTP: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek)
 • Základ: otvorené vleky (bez kabínkových lanoviek), povinný respirátor

Fitness:

 • Kompletne očkovaní: max. 50 osôb alebo 15m2 na osobu
 • OTP: max. 10 osôb alebo min. 25m2 na osobu, povinný zoznam účastníkov
 • Základ: zakázané

Wellness, aquapark a kúpele:

 • Kompletne očkovaní: bez obmedezí iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatné zariadenia max. 10 osôb
 • OTP: max. 10 osôb iba pre wellness zákazníkov zariadení ubytovacích služieb, pre ostatných zakázané
 • Základ: zakázané

Umelé vodné plochy (bazény a plavárne):

 • Kompletne očkovaní: max. 50% kapacity
 • OTP: max. 25% kapacity

Obchody:

 • OTP: max. 1 zákazník na 15m2 predajnej plochy
 • Základ: max. 1 zákazník na 15m2 predajnej plochy

Služby:

 • OTP: max. 1 zákazník na 15m2 predajnej plochy
 • Základ: max. 1 zákazník na 15m2 predajnej plochy

Reštaurácie:

 • Kompletne očkovaní: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení
 • OTP: v interiéri 4 osoby pri stole alebo osoby z jednej domácnosti, 2m rozostupy medzi stolmi, exteriér bez obmedzení
 • Základ: okienkový predaj, príp. rozvoz

Múzeá, galérie, výstavné siene, knižnice:

 • Kompletne očkovaní: bez obmedzenia
 • OTP: hromadné prehliadky do 10 osôb
 • Základ: individuálne prehliadky 1 zákazník na 15m2

Ubytovacie zariadenia:

 • Kompletne zaočkovaní: bez limitu
 • OTP: ubytovanie zo spoločnej domácnosti max. 2 dospelé osoby na 1 izbe alebo členovia jednej domácnosti v samostatnej izbe, reštaurácie podľa podmienok pre reštaurácie, wellness podľa podmienok pre wellness
 • Základ: zakázané

Taxi: max. 2 osoby na jeden rad vrátene vodiča, rúško, pravidelné vetranie, dezinfekcia po každom klientovi

Zdroj:
ÚVZ SR
MZ SR

Pripravilo:
Oddelenie podpory zdravia a výchovy k zdraviu
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci