Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Návrat do škôl 12.4.2021-obnovené prezenčné vyučovanie pre 1.stupeň ZŠ

Návrat do škôl 12.4.2021-obnovené prezenčné vyučovanie pre 1.stupeň ZŠ

Riaditeľka ZŠ Ochodnica oznamuje rodičom a žiakom, že od pondelka 12.4.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov ročníkov 1. – 4.

Organizácia vyučovania

  1. Do nedele obdržia žiaci rozvrh hodín na pondelok 12.4.2021 od svojich triednych učiteľov na EduPage.
  2. Začiatok vyučovania je o 7,30hod. a koniec vyučovania o 11,00 (4.vyuč.h.) alebo 11,50 (5.vyuč.h.)   ako v bežnom režime.    
  3. Stravovanie je zabezpečené ako obvykle. Všetci žiaci budú automaticky prihlásení na obed. Pripomíname rodičom, že je ich povinnosťou odhlásiť dieťa z obedov v prípade, že v pondelok 12.4.2021 nenastúpia do školy, rovnako i pri každej neprítomnosti žiaka na vyučovaní.
  4. Ranný školský klub bude od 6,15-7,15 hod., popoludňajší ŠKD od 11,00 – 16,00 hod.                                     

Povinnosti zákonných zástupcov žiaka

  1. Zákonný zástupca, ktorý umiestni žiaka do školy v pondelok 12.4.2021, je povinný predložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a to osobne alebo prostredníctvom žiaka triednemu učiteľovi. Tlačivá sú na stránke školy, je možné ich vyplniť aj v pondelok ráno pred vstupom žiaka do školy.
  2. Zákonný zástupca predloží k nahliadnutiu kópiu negatívneho výsledku testu na COVID 19 nie staršieho ako 7 dní.

Bližšie informácie nájdete na stránke EduPage.

Žiaci 2.stupňa pokračujú v dištančnej výučbe.

Mgr. Falátová, r.š.