Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Novoročný príhovor starostu obce Ochodnica v Novom roku 2021

Novoročný príhovor starostu obce Ochodnica v Novom roku 2021

Vážení spoluobčania !

S príchodom Nového roka si každoročne podávame ruky s priateľmi, so známymi a vyslovujeme svoje želania pre rok, ktorý budeme žiť vo vzájomnej spolupatričnosti našich všedných dní.

Uplynulý rok 2020, ktorý sme prežili v každodenných radostiach i trápeniach, ktorý nás poznačil zákernou pandémiou, kedy mnohí z nás stratili svojich blízkych alebo sa s nimi vôbec nemohli stretnúť a objať ich, zostane už len v našich spomienkach. Bol to rok plný ťažkých skúšok, ale aj radostných chvíľ.

Preto Vám v nastávajúcom roku 2021 v mene svojom a aj v mene poslancov obecného zastupiteľstva želám pevné zdravie, čo najviac síl a šťastia v každodennom živote.

Prijmite prosím aj želanie pokojných dní prežitých v kruhu rodiny, nech Vám robia radosť Vaši potomkovia a nech sa dlho môžete tešiť z prítomnosti Vašich najbližších.

Ďalej Vám želám, aby ste mali dostatok síl zvládnuť situácie, v ktorých sa počas tohto roka ocitneme, aby sme nezabudli na ľudskosť a porozumenie a sami  sa stali zárukou toho, čo má v našich životoch skutočnú cenu.

Šťastný Nový rok 2021!

Radoslav Ďuroška
starosta obce Ochodnica

2021