Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 2.12.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 2.12.2021

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 02.12.2021 07:30:00 do: 02.12.2021 17:30:00 bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu.