Presunúť na hlavný obsah

Platobné výmery na miestne dane a TKO

Na základe mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením COVID-19 sa platobné výmery - miestne dane a komunálny odpad na rok 2021 budú vydávať na obecnom úrade.

Platobné výmery si môžu občania vyzdvihnúť počas stránkových dní podľa súpisných čísel:

  • od 17.05.2021 do 21.05.2021 od súp. č. 1 po s.č. 250
  • od 24.05.2021 do 28.05.2021 od súp. č. 251 po s.č. 500
  • od 31.05.2021 do 04.06.2021 od súp. č. 501 po s.č. 750
  • od 07.06.2021 do 11.06.2021 od súp. č. 751 po s.č. 840

Vstup do budovy Obecného úradu je umožnený len osobám s respirátorom, ktoré sa preukážu potvrdením o absolvovaní COVID testu s negatívnym výsledkom nie starším ako 14 dní. Tiež je nutné dodržiavať medzi sebou predpísané odstupy 2m.

Stránkové dni pre vydávanie výmerov:

  • Pondelok: 08.00h. - 12.00h., 13.00h. - 15.00h.
  • Streda: 08.00h. - 12.00h., 13.00h. - 16.00h.
  • Piatok: 08.00h. - 12.00h., 13.00h. - 14.00h.