Presunúť na hlavný obsah

Sčítanie obyvateľov.

Na základe zákona č. 223/2019 Z.z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 44/2021 Z.z. a z dôvodu závažnej epidemiologickej situácie spôsobenej pretrvávajúcim šírením nového koronavírusu (ďalej len Covid -19) v SR. Vláda SR a Úrad verejného zdravotníctva SR prijímajú opatrenia na ochranu verejného zdravia s cieľom znížiť riziko zvyšovania počtu ochorení Covid – 19.

 

Počas doby sčítania obyvateľov od 15. februára do 31. marca 2021 bude obyvateľ plniť svoju sčítaciu povinnosť výlučne vyplnením elektronického formulára na sčítanie obyvateľov.

Obyvateľ sa má prioritne sčítať sám, vyplnením sčítacieho formulára pomocou počítača, tabletu, notebooku alebo mobilného zariadenia. Obyvateľ zbavený spôsobilosti na právne úkony má byť sčítaný svojim zákonným zástupcom. Obyvateľovi, ktorý sa nemôže alebo nevie sčítať sám (senior, osoby so zdravotným postihnutím alebo osoby s minimálnymi digitálnymi zručnosťami) môže so sčítaním pomôcť blízka osoba len, ak ju o to obyvateľ požiada.

 

Službu asistovaného sčítania tým obyvateľom, ktorí sa nedokážu sčítať prostredníctvom elektronického formulára sami a ani s pomocou blízkych osôb, zabezpečia obce v rámci dosčítavania, t.j. od 1. apríla do 31. októbra 2021. Presný termín asistovaného sčítania pre obec bude stanovený na základe rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR.

V prípade ľudí bez domova, ktorí sa sami alebo s pomocou blízkych osôb nečítajú v období od 15. februára do 31. marca kontaktná osoba zabezpečí v čase dosčítavania sčítanie týchto osôb prostredníctvom stacionárneho asistenta obce.

 

Ďalej oznamujeme občanom, že sa vyskytlo už viacero prípadov, kedy neznámy ľudia sa predstavujú ako sčítací asistenti. Preto upozorňujeme občanov, že sčítavanie obyvateľov budú vykonávať iba pracovníčky obecného úradu.