Presunúť na hlavný obsah

Úhrada poplatkov za odber vody

Žiadame občanov, ktorí ešte nemajú uhradené poplatky za odber vody za predchádzajúce roky, aby si svoje podĺžnosti uhradili v čo najkratšom čase na Obecnom úrade. V prípade neuhradenia poplatku, bude daná domácnosť odpojená od obecného vodovodu a nedoplatok bude vymáhaný v exekučnom konaní.