Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Začalo sa sčítanie obyvateľov, prvýkrát je plne elektronické

Začalo sa sčítanie obyvateľov, prvýkrát je plne elektronické

V pondelok 15.2.2021 sa začalo elektronické sčítavanie obyvateľov, ktoré potrvá do 31.3.2021. Sčítava sa každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca.  Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú. Krátky elektronický formulár vyplňte na stránke www.scitanie.sk Formulár štandardne obsahuje 14 otázok, pri deťoch či dôchodcoch sa ich počet môže líšiť.

Urobte aj Vy klik pre lepšie Slovensko a rozhodnite o tom, kam sa bude uberať naša krajina, ale aj naša obec ďalších 10 rokov. Sčítať sa dokážete sami elektronicky z pohodlia Vášho domova, pričom vyplnenie formulára Vám zaberie približne 10 minút.

Sčítajte sa cez formulár na www.scitanie.sk.

Tí, ktorí nemajú možnosť vyplniť formulár elektronicky, prípadne nemajú známych, ktorí by to za nich urobili budú mať možnosť od 1.apríla do 30. októbra zájsť sa sčítať na kontaktné miesto ktoré bude v obci. Na území obce budú tiež pôsobiť mobilní asistenti, ktorí navštívia domácnosť obyvateľa v prípade, že o takúto službu požiada (napr. z dôvodu imobility).

V prípade, ak bude niekto potrebovať poradiť, informácie nájde na telefónnom čísle 02 20 92 49 19, alebo na obci, či na stránke Štatistického úradu pre sčítanie v časti najčastejšie otázky.

Sčítanie je povinné. Zúčastniť sa ho tak musí každý obyvateľ Slovenska.

Vopred ďakujeme všetkým občanom za spoluprácu.

Inštrukážne video: