Presunúť na hlavný obsah

Delegovanie do špeciálnej volebnej komisie

Vzhľadom na to, že k 30. septembru 2022 je vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 nariadená izolácia osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19, resp. karanténa osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, vo voľbách, ktoré sa vykonajú 29. októbra 2022 (ďalej len „spojené voľby“) sa uplatní postup podľa zákona č. 185/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania vo voľbách do orgánov samosprávy obcí a vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa konajú v roku 2022 v rovnaký deň a v rovnakom čase a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o špeciálnom hlasovaní“).
Do špeciálnej volebnej komisie môže delegovať po jednom členovi politická strana, politické hnutie alebo koalícia, ktorá podala kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena do špeciálnej volebnej komisie je potrebné doručiť poštou alebo emailom najneskôr do 9. októbra 2022 na adresu:
kolenova@ochodnica.sk

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kolenová, Obec Ochodnica, Ochodnica 121, 023 35 Tel. kontakt: 0902 748 575