Presunúť na hlavný obsah

Voľne pracovné miesto učiteľa

Základná škola, Ochodnica 19, 023 35 Ochodnica

Názov a adresa zamestnávateľa: Základná škola, Ochodnica 19

Kategória voľného pracovného miesta:

  • učiteľa II. stupňa ZŠ s aprobáciou MATEMATIKA (povinne) – INFORMATIKA/ VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Dátum predpokladaného nástupu: 01.09.2022

Kvalifikačné požiadavky:

  • Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020  Z. z.o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov).

Požadované doklady

  • Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kontakt

  • Doklady zasielajte do 15.08. 2022 elektronicky na email: zs@ochodnica.sk,
  • Kontakt: 0911 146 314, 041/4233 129