Presunúť na hlavný obsah
 • Novinky z obce
 • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2022/2023

Vážení rodičia budúcich prvákov,

Základná škola, Ochodnica 19 oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka základnej školy pre školský rok 2022/2023 sa uskutoční dňa 22. 04. 2022 (piatok) v čase od 13:30h do 16:00h v priestoroch Základnej školy, Ochodnica 19.

Zápis bude prebiehať:

 • fyzicky za prítomnosti oboch rodičov (zákonných zástupcov) dieťaťa spolu s dieťaťom

Na zápis je potrebné doniesť:

 • občiansky preukaz rodičov (zákonných zástupcov),
 • rodný list dieťaťa,
 • ak je dieťa zverené súdom do výchovy len jedného z rodičov, je potrebné aj rozhodnutie súdu.

Spôsob podania prihlášky:

 • vyplniť elektronicky:  na stránke školy je  prístupná elektronická prihláška https://zsochodnica.edupage.org/register/, ktorú vypíše rodič (zákonný zástupca) dieťaťa vopred. Škola si prihlášku vytlačí a v čase zápisu ju zodpovedný zamestnanec skontroluje s (rodičmi) zákonnými zástupcami dieťaťa priamo v škole, následne ju rodičia (zákonní zástupcovia podpíšu),
 • priniesť vyplnenú:
 • možno stiahnuť na: https://edicnyportal.iedu.sk/Forms/Show/4821
 • možno vyzdvihnúť tlačivo na vyplnenie "Prihláška do 1. ročníka" v:
 • Materskej škole Ochodnica,
 • Základnej škole Ochodnica.
 • vypísať v listinnej podobe priamo v škole počas zápisu.

Dôležité upozornenie:

 • Prihláška do 1. ročníka musí byť podpísaná oboma rodičmi.
 • Ak nemôžu prísť k zápisu obaja rodičia (zákonní zástupcovia), môžete si prihlášku vytlačiť dopredu a priniesť podpísanú oboma rodičmi (zákonnými zástupcami).

V prípade že:
a) Rodičia (zákonní zástupcovia) sa dohodli, že všetky písomnosti týkajúce sa prijímania dieťaťa na základné vzdelávanie bude podpisovať  len jeden, vypíšte Písomné vyhlásenie - dohoda zákonných zástupcov: https://zsochodnica.edupage.org/a/zapis-do-prveho-rocnika
b) nie ste v kontakte s druhým rodičom (zákonným zástupcom) dieťaťa, vypíšte  Písomné vyhlásenie – jeden rodič (zákonný zástupca):  https://zsochodnica.edupage.org/a/zapis-do-prveho-rocnika

Bližšie informácie na: tel. č. 0911146314