Presunúť na hlavný obsah
 • Novinky z obce
 • Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Zoznam kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby starostu obce
v Ochodnici

Obec Ochodnica  u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov , zaregistrovaných pre voľby starostu obce :

Kandidáti:

 • 1. Anton Bugáň, Mgr., 47 r., Predseda výboru pozemkového spoločenstva, nezávislý kandidát
 • 2. Radoslav Ďuroška, 51 r., Starosta obce, SMER - sociálna demokracia, HLAS - sociálna demokracia, REPUBLIKA
 • 3. Ľubomír Piják, 57 r., Vedúci materiálno-technického oddelenia, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 • 4. Marta Šeptajová, 60 r., Charitatívna sestra, nezávislý kandidát

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do obecného zastupiteľstva
v Ochodnici

Obec Ochodnica  u v e r e j ň u j e podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva :

Volebný obvod č. 1

 • 1.    Žaneta Bambúchová, 34 r., mzdová a personálna pracovníčka, nezávislý kandidát
 • 2.    Anna Ďuratná, 50 r., manažérka v prevádzke, SMER - sociálna demokracia
 • 3.    Andrej Ďuratný, 24 r., živnostník, nezávislý kandidát
 • 4.    Vladimír Hurtoš, Ing., 48 r., SZČO, SPOLU - občianska demokracia
 • 5.    Juraj Krupka, Ing., 45 r., manažér kvality, Progresívne Slovensko
 • 6.    Martin Kuchta, 40 r., SZČO, nezávislý kandidát
 • 7.    Ľuboš Mackovčák, 50 r., SZČO, SPOLU - občianska demokracia
 • 8.    Miloš Marčan, JUDr., 49 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
 • 9.    Milan Mečár, Ing., 56 r., manažér stavebnej spoločnosti, nezávislý kandidát
 • 10.    Milan Mizera, Ing., 54 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
 • 11.    Juraj Mrmus, Ing., 36 r., stavbyvedúci, REPUBLIKA
 • 12.    Milan Olejko, Ing., 50 r., konštruktér strojových zariadení, konateľ, nezávislý kandidát
 • 13.    Ľubomír Piják, 36 r., obsluha/nastavovač, NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI
 • 14.    Zuzana Sidorová, 38 r., SZČO, SMER - sociálna demokracia
 • 15.    Eva Smolková, 61 r., dôchodkyňa, REPUBLIKA
 • 16.    Karol Šamaj, 61 r., projektový manažér, Kresťanskodemokratické hnutie
 • 17.    Zuzana Škorvánková, Mgr., 46 r., učiteľka, Slovenská národná strana
 • 18.    Jaroslav Tarana, Mgr., 51 r., konateľ, SPOLU - občianska demokracia
 • 19.    Lukáš Turčák, 34 r., údržbár, nezávislý kandidát

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.