Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.8.2023

Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 22.8.2023

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v  Čadci  v súlade  s § 4 písm. b)  a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov 

                             vyhlasuje

čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto

  od 22. 08. 2023  od 00.00 hod.  do odvolania