Presunúť na hlavný obsah

Novoročný príhovor starostu obce Ochodnica

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi prihovoriť sa Vám na prahu nového roka, roka 2023. Prajem Vám, aby bol plný šťastia, zdravia, lásky a úspechov. Nech uplynulý rok zostane pre Vás len spomienkou, ktorá Vám vyčarí úsmev na tvári a pocítite pri nej vďačnosť. Vďačnosť za všetko to dobré, ale aj to zlé, čo Vám vošlo do cesty života a posunulo Vás o krok ďalej. Nech stojíte na začiatku nového roka so vztýčenou hlavou, bez strachu z toho čo vás v ňom čaká a s pokorou pred novými výzvami.

Prajem Vám do nového roka veľa hojnosti, aby Vám v ňom nič podstatné nechýbalo, či už materiálne alebo duchovné. Nech ste obklopení tými správnymi ľuďmi, ľuďmi, ktorí Vás majú radi a podajú Vám pomocnú ruku v ťažkostiach a ktorým na Vás záleží. Želám Vám, aby ste v nadchádzajúcom roku nemali núdzu o lásku, vľúdne slovo, úprimnosť, ochotu a vďaku. Verím, že budete neustále obklopení všetkými členmi Vašej rodiny a že v našej obci budete mať ten najkrajší pocit a to pocit domova.

Nezabudnime ani na našich najbližších, ktorí nás v predchádzajúcom roku opustili a zanechali v nás hlbokú stopu a zároveň privítajme medzi nami aj tých najmenších, ktorí k nám v roku 2022 pribudli a rozveselili nejednu domácnosť.

Taktiež by som sa touto cestou chcel poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili v uplynulom roku za správne fungovanie našej obce a jej rozvoj. Nemôžem opomenúť poslancov obecného zastupiteľstva, zamestnancov obecného úradu, hasičov, Folklórnu skupinu Kýčera, Kýčerka, Dychovú hudbu Ochodničanka, záhradkárov, včelárov, poľovníkov, mažoretky ELLIS, eRko, spevácku skupinu Seniorka, seniorov, futbalistov, Centrum voľného času, ZŠ Ochodnica, MŠ Ochodnica, všetkých sponzorov, pána farára, správcu web stránky, Urbariát - pozemkové spoločenstvo Ochodnica, Združenie drobnovlastníkov lesov a Benkovej hore. Vďaka patrí aj Vám, drahí spoluobčania, za to, že sme  spoločnými silami dosiahli mnohé úspechy a nemalé víťazstvá.

Chcem Vás na záver povzbudiť, aby ste nemali strach prekonávať samých seba, aby ste boli k sebe navzájom tolerantní a láskaví a aj naďalej ste sa podieľali na budovaní krajšieho života v našej obci.

Šťastný nový rok 2023 Vám želá
Radoslav Ďuroška, starosta obce Ochodnica