Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 07.12.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 07.12.2023

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 07.12.2023

Vážená obec 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám

oznamujeme,

že v termíne od: 07.12.2023 07:45 do:07.12.2023 15:30

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto listu