Presunúť na hlavný obsah

Pripomienkovanie návrhu nových CP v regióne Kysuce

V mene Integrovanej dopravy Žilinského kraja s. r.o. žiadame občanov o vyjadrenie pripomienok k navrhovanýcm cestovným poriadkom prímestskej autobusovej dopravy v našej obci. Pripomienky žiadame doručiť osobne počas úradných hodín na obecný úrad v Ochodnici alebo e-mailom na adresu obec@ochodnica.sk najneskôr do 6. júna 2023.

Návrhy nových cestovných poriadkov sú umiestnené pod textom.