Presunúť na hlavný obsah

Výzva na úhradu poplatku za vodu

Obec Ochodnica vyzýva všetkých občanov, ktorí doposiaľ neuhradili faktúru za odber vody z obecného vodovodu, aby si túto povinnosť splnili v čo najkratšom čase a vyhli sa tak prípadným sankciám. Faktúru môžete uhradiť počas úradných hodín na Obecnom úrade, alebo na číslo účtu, ktoré je uvedené na faktúre.

V prípade, že poplatok za vodu nebude uhradený v krátkej dobe, obec pristúpi k vymáhaniu nedoplatku prostredníctvom exekútora.