Presunúť na hlavný obsah

Začiatok školského roka - MŠ.

Riaditeľka materskej školy oznamuje rodičom, žziatok školského roka 2023/2024 je 04.09.2023 t.j. pondelok.

Deti treba priviesť v čase od 6.30 hod. do 7.45 hod.

Pri stupe deti potrebujú

somné vyhlásenie bezinfekčnosti /bolo poslané rodičom e-mailom/

vleky na obuv

prezuvky plnou tou a špičkou

pyžamo

veci do skrinky na prezlečenie - etky veci musia byť podpísané.