Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnyc...

Informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018

V súlade s § 4 ods. 7) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týmto obec Ochodnica predkladá informácie o úrovni a spôsobe výpočtu úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018.

Bližšie informácie v prílohe.