Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.11.2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 22.11.2019

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 22. novembra 2019 /t.j. piatok/ o 16.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov obecného zastupiteľstva je povinná.

Program:

  1. Otvorenie
  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
  3. Zmena rozpočtu obce
  4. Príprava na kapitálový rozpočet na rok 2020
  5. Rôzne
  6. Diskusia
  7. Záver