Presunúť na hlavný obsah

Faktúry za odber vody.

Žiadame občanov, aby  si prišli prevziať na Obecný úrád faktúry za odber vody z verejného vodovodu a zároveň podpísať zmluvu o dodávke pitnej vody.