Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 03.07.2020

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 03.07.2020

Starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 03. júla 2020 /t.j. piatok/ o 16:00 hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov je povinná. 

Program: 

1. Otvorenie

2.Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky

3. Strecha budovy Obecného úradu.

4.Vodovod

5. Diskusia

6. Záver