Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • O D V O L Á N I E - ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

O D V O L Á N I E - ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru  v Čadci  v súlade  s § 4 písm. b) a s §21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky  Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

                                                              O D V O L Á V A

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku)

v územnom obvode okresu Čadca a Kysucké Nové Mesto od 26. 08. 2021 od  06:00 hod.

Od  uvedeného dátumu nie je potrebné zabezpečovať opatrenia súvisiace s časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru uvedeného vo vyhlásení zo dňa 10. 06. 2021.