Presunúť na hlavný obsah

Oznám o prerušení distribúcie elektriny.

                                                                             Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

 

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám

                                                                                             oznamujeme,
                                                                      že v termíne od: 09.02.2021 07:15 do: 09.02.2021 19:00

                                                                           v termíne od: 10.02.2021 07:15 do: 10.02.2021 19:00

                                                                           v termíne od: 11.02.2021 07:15 do :11.02.2021 19:00

                                                                           v termíne od: 12.02.2021 07:15 do: 12.02.2021 19:00

                                                                           v termíne od: 12.02.2021 07:15 do: 12.02.2021 19:00

                                                                           v termíne od: 15.02.2021 07:15 do: 15.02.2021 19:00 

                                                                          v termíne od: 18.02.2021 07:15  do 18.02.2021 19:00

                                                                           v terníme od: 19.02.2021 07:15 do 19.02.2021 19:00

                                                                           v termíne od: 22.02.2021 07:15 do 22.02.2021 19:00

                                                                           v termíne od 23.02.2021 07:15 do 23.02.2021 19:00

                                                                           v termíne od 24.02.2021 07:15 do 24.02.2021 19:00

                                                                          v termíne od 25.02.2021 07:15  do  25.02.2021 19:00


bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská
distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci
uvedené v prílohe tohto listu.


V zmysle § 31 odsek 1 písm. e) bod 5 zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, odberatelom nevzniká nárok na náhradu škody, ktorá bola spôsobená
prerušením distribúcie elektriny v dôsledku plánovaných prác na zariadeniach distribucnej sústavy.

 

Eid kód

odberného miesta                   časť obce      ulica                číslo domu 
24ZSS7115929000G              Ochodnica       Ochodni         0
24ZSS7322167000G              Ochodnica       Ochodnica     0
24ZSS7115930000I                Ochodnica       Ochodnica 306
24ZSS7115931000D               Ochodnica      Ochodnica 307
24ZSS7115928000L               Ochodnica      Ochodnica 309
24ZSS71159320008               Ochodnica      Ochodnica 310
24ZSS71159330003               Ochodnica      Ochodnica 311
24ZSS7115934000Z               Ochodnica      Ochodnica 312
24ZSS7333635000T               Ochodnica      Ochodnica 2396
24ZSS7115946000J                Ochodnica       Suchá
24ZSS4536221000Z               Ochodnica       Suchá 0
24ZSS4536222000U               Ochodnica       Suchá 0
24ZSS4536223000P               Ochodnica       Suchá 0
24ZSS4536224000K               Ochodnica       Suchá 0
24ZSS7115947000E               Ochodnica       Suchá 654
24ZSS71159480009               Ochodnica       Suchá 655
24ZSS71159490004               Ochodnica       Suchá 656
24ZSS71159500006               Ochodnica       Suchá 657
24ZSS71159510001               Ochodnica       Suchá 659
24ZSS7115963000M              Ochodnica       Suchá 786