Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 3.3.2021

                  Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám


                                           oznamujeme

       že v termíne od: 03.03.2021 07:15 do: 03.03.2021 19:00

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská
distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta: 

 

24ZSS7115952000X           Ochodnica          Suchá 660
24ZSS73062980009           Ochodnica          Suchá 662
24ZSS7115954000N           Ochodnica          Suchá 663
24ZSS7115955000I             Ochodnica          Suchá 665
24ZSS7115956000D           Ochodnica          Suchá 666
24ZSS71159570008            Ochodnica         Suchá 668
24ZSS71159580003            Ochodnica         Suchá 669
24ZSS7115959000Z            Ochodnica         Suchá 670
24ZSS71159600000            Ochodnica         Suchá 671
24ZSS7115961000W          Ochodnica          Suchá 672
24ZSS7115964000H           Ochodnica          Suchá 787