Presunúť na hlavný obsah

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny 4.3.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona c. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení Vám


                                  oznamujeme

že v termíne od: 04.03.2021 07:15 do: 04.03.2021 19:00

bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach
distribucnej sústavy prevádzkovatela distribucnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská
distribucná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta: 

 

EIC kód odberné miesto:                                    čislo domu:

24ZSS7115929000G            Ochodnica             Ochodnica 0
24ZSS7322167000G            Ochodnica             Ochodnica 0
24ZSS7115930000I              Ochodnica            Ochodnica 306
24ZSS7115931000D            Ochodnica             Ochodnica 307
24ZSS7115928000L             Ochodnica            Ochodnica 309
24ZSS71159320008             Ochodnica            Ochodnica 310
24ZSS71159330003             Ochodnica            Ochodnica 311
24ZSS7115934000Z             Ochodnica            Ochodnica 312
24ZSS7333635000T             Ochodnica           Ochodnica 2396
24ZSS7115946000J              Ochodnica           Suchá
24ZSS4536221000Z             Ochodnica           Suchá 0
24ZSS4536222000U            Ochodnica            Suchá 0
24ZSS4536223000P            Ochodnica            Suchá 0
24ZSS4536224000K            Ochodnica            Suchá 0
24ZSS7115947000E            Ochodnica            Suchá 654
24ZSS71159480009            Ochodnica            Suchá 655
24ZSS71159490004            Ochodnica            Suchá 656
24ZSS71159500006            Ochodnica            Suchá 657
24ZSS71159510001            Ochodnica            Suchá 659
24ZSS7115952000X            Ochodnica           Suchá 660
24ZSS73062980009            Ochodnica           Suchá 662
24ZSS7115954000N           Ochodnica           Suchá 663
24ZSS7115955000I             Ochodnica           Suchá 665
24ZSS7115956000D           Ochodnica           Suchá 666
24ZSS71159570008            Ochodnica           Suchá 668
24ZSS71159580003            Ochodnica           Suchá 669
24ZSS7115959000Z            Ochodnica           Suchá 670
24ZSS71159600000             Ochodnica           Suchá 671
24ZSS7115961000W            Ochodnica          Suchá 672
24ZSS7115963000M            Ochodnica          Suchá 786
24ZSS7115964000H             Ochodnica          Suchá 787