Presunúť na hlavný obsah

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.4.2021

Zvolávam   zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 30. apríla  2021  /t.j. piatok/  o 16:00  hod. do zasadačky obecného úradu. Účasť poslancov OZ je povinná.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa bude konať za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19:

 • Vstup na zasadnutie len s respirátorom
 • Povinnosť pri vstupe dezinfikovať ruky, prípadne použiť jednorazové rukavice
 • Povinnosť dodržiavať odstup 2 metre
 • Povinnosť preukázať sa negatívnym výsledkom testu nie starším ako 7 dní
 • Pri vstupe na zasadnutie sa môže náhodne odmerať telesná teplota

Program:

 • Otvorenie
 • Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice a zapisovateľky
 • Zmena rozpočtu
 • Cyklotrasa
 • Rôzne
 • Diskusia
 • Záver

Radoslav Ďuroška
starosta obce
v.r.