Presunúť na hlavný obsah

Príspevok na zateplenie rodinného domu

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky v zmysle § 9g ods. 2 písm. b) zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásilo 15. apríla 2021 výzvu č. Z8/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu.

Predkladať žiadosti bude možné od 18. mája 2021 od 8:00 hod. do 30. júna 2021 alebo naplnenia limitu 200 žiadostí.

Voči predchádzajúcej výzve č. Z7/2020 sa podmienky pre poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu nezmenili.

Prílohy:
Výzva č. Z8/2021 na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu [.pdf, 471kB]

Manuál pre vyplnenie elektronického formulára žiadosti o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu [.pdf, 1MB]

Viac informácií na https://byvajteusporne.sk