Presunúť na hlavný obsah

UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 118

                                   UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY     č. 118


                                                           z 24. februára2021


 k návrhu aktualizáciemapyokresovpodľaaktuálnejrizikovosti
s ohľadom našírenieochoreniaCOVID-19


Číslo materiálu:3554/2021


Predkladateľ: ministerzdravotníctva


                                                         Vláda
                  A. schvaľuje


A.1. v súlades Alertsystémompremonitorovanievývojaepidémiea prijímanie
protiepidemických opatrenív závislostiodintenzityšíreniaSARS-CoV-2(Covid-19)(ďalejlen
„COVID AUTOMAT“)s účinnosťouod1.marca2021rozdelenieokresovpodľaaktuálnejrizikovosti
s ohľadom našírenieochoreniaCOVID-19takto:
– štvrtýstupeňvarovania:okresBánovcenadBebravou,okresDetva,okresDunajskáStreda,
okres Galanta,okresHlohovec,okresIlava,okresMartin,okresNovéMestonadVáhom,okres
Partizánske, okresPiešťany,okresPovažskáBystrica,okresRevúca,okresRožňava,okresŠaľa,
okres Trenčín,okresTrnava,okresTurčianskeTeplice,okresŽarnovica,okresŽiarnadHronom,
okres Zvolen,
– tretístupeňvarovania:okresBanskáBystrica,okresBanskáŠtiavnica,okresBardejov,
okres BratislavaI.-V.,okresBrezno,okresBytča,okresČadca,okresDolnýKubín,okres
Gelnica, okresHumenné,okresKomárno,okresKošiceI.-IV.,okresKošice–okolie,okres
Krupina, okresKysuckéNovéMesto,okresLevice,okresLevoča,okresLiptovskýMikuláš,okres
Lučenec, okresMalacky,okresMedzilaborce,okresMichalovce,okresMyjava,okresNitra,okres
Nové Zámky,okresPezinok,okresPoltár,okresPoprad,okresPrešov,okresPrievidza,okres
Púchov, okresRimavskáSobota,okresRužomberok,okresSabinov,okresSenec,okresSenica,
okres Skalica,okresSnina,okresSobrance,okresSpišskáNováVes,okresTopoľčany,okres
Trebišov, okresVeľkýKrtíš,okresVranovnadTopľou,okresŽilina,okresZlatéMoravce,
– druhýstupeňvarovania:okresKežmarok,okresNámestovo,okresStaráĽubovňa,

okresStropkov, okresSvidník,okresTvrdošín;

 

B. ukladá
predsedovi vlády
B.1. zabezpečiťuverejnenietohtouzneseniavládyv ZbierkezákonovSlovenskejrepubliky
bezodkladne


ministerke kultúry
B.2. zabezpečiťvyhlásenieprijatiatohtouzneseniavovysielaníRozhlasua televízieSlovenska
a v TASR
bezodkladne.

Vykonajú: predseda vlády, ministerka kutlúry