Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • „Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 202...

„Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030“

    Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1 zákona. 

uvedená správa o hodnotení strategického dokumentu ,, Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030 " je zverejnená na internetovej stránke: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-zilinskeho-samospravneho-kraja-na-roky-2020-20

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k správe o hodnotení strategického dokumentu sú možné počas trvania procesu posudzovania v pracovné dni v čase od 08:00 - 14:00 hod. osobne na Okresnom úrade Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina, tel. č. 041/733 5696.