Presunúť na hlavný obsah

Volebný okrsok a volebná miestnosť

V obci Ochodnica bol utvorený 1 volebný okrsok a určená volebná miestnosť pre voľby do
orgánov samosprávy obcí, ktoré platia aj pre voľby do orgánov samosprávnych krajov:

Volebný okrsok č. 1
- patria do neho voliči s trvalým pobytom v obci Ochodnica
- volebná miestnosť: Obecný úrad Ochodnica, súp. č. 121, zasadačka obecného úradu

V Ochodnici dňa 19.07.2022