Presunúť na hlavný obsah

Zapisovateľ miestnej volebnej komisie

Starostom obce Ochodnica Radoslavom Ďuroškom bola za zapisovateľku miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 menovaná:

Mgr. Jana Kolenová, Ochodnica 121, 023 35 Ochodnica
Tel. kontakt: 0902 748 575, e-mail: kolenova@ochodnica.sk

V Ochodnici dňa 19.07.2022