Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - COOP J...

Oznámenie o začatí správneho konania vo veci výrubu drevín - COOP Jednota

Oznámenie o výrube drevín.

 

Podľa § 82 ods.7  zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane prírody a krajiny“) Vás upovedumuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu  byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.