Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Územné rozhodnutie - Inovácia vedenia V 404 Varín - št. hranica SR/ČR

Územné rozhodnutie - Inovácia vedenia V 404 Varín - št. hranica SR/ČR

Územné rozhodnutie - Inovácia vedenia V 404 Varín - št. hranica SR/ČR

 

V prílohe zverejňujeme  územné rozhodnutie vo veci stavby "Inovácia vedenia V404 Varín – št. hranica SR/ČR " pre navrhovateľa Slovenská elektrizačná a prenosová sústava, a.s., so sídlom: Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava (IČO: 35 829 141) v zastúpení: Ing. Martin Marko, MVM, s.r.o., so sídlom: Veľká Okružná 18, 010 01 Žilina.