Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Verejná vyhláška: Rozhodnutie o zmene hraníc porastov LC Krásno - Z...

Verejná vyhláška: Rozhodnutie o zmene hraníc porastov LC Krásno - Západ

Okresný úrad Žilina, odbor oprávnych prostriedkov, referát lesného ospodárstva vydal Rozhodnutie č. OU-ZA-OOP4-2023/011909/Kul o zmene hraníc porastov SL251_ZH02_2022 na LC Krásno - Západ.

 

 

 

 

 

Príloha: Rozhodnutie