Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Oznámenie o strategickom dokumente ,, Program hospodárskeho rozvoja...

Oznámenie o strategickom dokumente ,, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nesluša 2023-2032 (aktualizácia)

Oznámenie o strategickom dokumente ,, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nesluša 2023-2032 (aktualizácia) 

Obstarávateľ, obec Nesluša, Nesluša 978, 123 41 

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente ,, Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Nesluša 2023-2032 (aktualizácia) " je zverejnené aj na internetovej stránke : https://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-obce-neslusa-2023-203

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko na Okresný úrad Kysucké Nové Mesto, odbor starostlivosti o životné prostredie do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. 

Zverejnené dňa 08.03.2024