Presunúť na hlavný obsah
  • Úradné oznamy
  • Všeobecne záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 1/2024 o určení výšk...

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 1/2024 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa a žiaka v školskom zariadení.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Ochodnica č. 1/2024 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy, dieťa a žiaka v školskom zariadení.

 

 

Viac info v prílohe