Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce

Novinky z obce

Pozemkové úpravy v obci Ochodnica

Obecnému úradu sa podarilo zabezpečiť, že Vláda Slovenskej republiky uznesením č. 458/2022 zo dňa 13.júla 2022 schválila, aby ...

Nábor nových členov

Folklórny súbor Kýčera pozýva na nábor nových členov (15-60 rokov) do speváckej, tanečnej aj hudobnej zložky všetkých priazniv...

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky.  spracovaná v zmysle § 117 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene...