Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce

Novinky z obce

Pozvánka na Stavanie mája

Obec Ochodnica pozýva všetkých občanov na tradičné Stavanie mája, ktoré sa uskutoční dňa 30.04.2022 /t.j. v sobotu/ o 18:00 ho...

Deň otvorených dverí v ZŠ Ochodnica

Základná škola Ochodnica srdečne pozýva nielen budúcich prváčikov a ich rodičov na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční vo...

Prajeme vám veselú Veľkú noc!

Vážení spoluobčania, milí Ochodničania, dovoľte mi, aby som Vám v mojom mene, v mene zamestnancov Obecného úradu a v mene p...

Zľava na poplatok za komunálny odpad

Oznamujeme, že každý, kto si chce uplatniť úľavu na poplatku za odvoz komunálneho odpadu (TKO) na rok 2022, si musí podať žiad...

Ako je to s Kysuckou cyklotrasou

Náš pripravovaný úsek Kysuckej cyklotrasy je najdôležitejší v žilinskom kraji z pohľadu cyklodopravy, keďže spája krajské mest...

Blahoželanie k MDŽ

Milované ženy, dnes 8. marca si pripomíname - Medzinárodný deň žien, preto Vám želám z celého srdca, aby ste prežívali radosť ...

Pozvánka na Fašiangový sprievod

Obec Ochodnica Vás po nútenej odmlke srdečne pozýva na tradičný fašiangový sprievod obcou v maskách, ktorý sa uskutoční v utor...

Pozvánka na zasadnutie OZ 25.2.2022

Zvolávam zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 25. februára 2022 /t.j. piatok/ o 16.00 hod. do zasadačky obecného úradu. Ú...