Presunúť na hlavný obsah

Komunálne voľby 2014

Počet osôb zapísaných v zozname voličov: 1594
Počet  voličov, ktorým boli vydané obálky: 1129
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľbu starostu obce: 1110
Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva: 1100
Volebná účasť: 70,82 %

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov pre voľbu starostu obce

 1. Radoslav Ďuroška 619 hl.
 2. Marcela Lisková 388 hl.
 3. Jaroslav Tarana 66 hl.
 4. Vladislav Piják 30 hl.
 5. Vladimír Radolský 7 hl.

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov

 1. Miroslava Kekelyová 520 hl.
 2. Milan Mizera 414 hl.
 3. Jana Tvaružková 382 hl.
 4. Stanislav Surovčák 311 hl.
 5. Anna Ďuratná 297 hl.
 6. Ján Tarana 241 hl.
 7. Miroslav Mozoľ 240 hl.

Nezvolení kandidáti

 1. Karol Šamaj 231 hl.
 2. Jozef Riho 225 hl.
 3. Beáta Randová 208 hl.
 4. Alena Myšiaková 207 hl.
 5. Žaneta Bambúchová 206 hl.
 6. Jaroslav Tarana 203 hl.
 7. Miroslav Blaho 191 hl.
 8. Vladimír Gašpierik 175 hl.
 9. Jaroslava Binderová 160 hl.
 10. Zuzana Škorvánková 158 hl.
 11. Lukáš Turčák 154 hl.
 12. Michaela Mlichová 148 hl.
 13. Ľudmila Medvecká 137 hl.
 14. Helena Olejková 133 hl.
 15. Ladislav Soska 132 hl.
 16. Marián Solomon 129 hl.
 17. Tomáš Kubala 128 hl.
 18. Ján Falát 124 hl.
 19. Miroslava Adámková 106 hl.
 20. Viera Radolská 104 hl.
 21. Juraj Krupka 99 hl.
 22. Vladimír Radolský 84 hl.
 23. Vladimír Radolský 61 hl.