Presunúť na hlavný obsah

Verejné osvetlenie

Našej obci bola v roku 2008 schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 82 153,44 € (2 474 954 Sk) na rekonštrukciu verejného osvetlenia. Uvedený finančný príspevok je z finančného mechanizmu EHP, nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Sprostredkovateľom blokového grandu bola Slovenská inovačná a energetická agentúra Bratislava. Z finančného príspevku boli v mesiaci jún a júl 2009 vymenené svietidlá na bočnej komunikácií a to od základnej školy po koniec komunikácie „u Tomáška“ . Staré svietidlá sa vymenili za nové LED diódové svietidlá s výkonom 40W v počte 54 kusov. Tento nový typ osvetlenia je úsporný a estetický. K svietidlám bol ťahaný i nový kábel, čím sa v noci výkon 40W prepína na 20W. Taktiež sa v obci namontovali 2 nové rozvádzače čím sa nahradili zastaralé. Práce prevádzala firma ARETAX, Borský sv. Jur. Pri prácach bol veľmi nápomocný náš elektrikár Ján Tarana, ktorý dokonale pozná verejné osvetlenie v obci.

Obec Ochodnica s obcou Malinovo sú prvé na Slovensku, ktoré majú svoje komunikácie osvetlené LED diódovými lampami. Obec Malinovo sa inšpirovala návhrom našej obce a skúsenosti čerpali od nás. Je len na škodu, že obci nebol schválený celý projekt.