Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti - Hasičská zbroj...

Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti - Hasičská zbrojnica v Ochodnici

Obec Ochodnica získala od Ministerstva vnútra SR dotáciu vo výške 30000,-€ na projekt Stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti - Hasičská zbrojnica v Ochodnici. Zákazku získala firma TEMPLETON, s.r.o., Kys. Lieskovec č. 560.  Celá suma faktúry bola 31 622,47 €.

Predmetom zákazky boli stavebné úpravy a zníženie energetickej náročnosti Hasičskej zbrojnice v Ochodnici, ktorá nebola kompletne zateplená a tak v rámci stavebných úprav boli upravené a prepojené priestory garáže, skladu a oddychovej miestnosti, aby sa zefektívnila činnosť dobrovoľného hasičského zboru.

Uskutočnilo sa kompletné dozatepľovanie objektu, zjednotenie a obnova vonkajších povrchových úprav ako aj oprava vnútorných povrchových úprav s vytvorením prepojenia jednotlivých priestorov.

Účel stavby ostal po realizácií stavebných úprav a zateplenia objektu zachovaný – objekt slúžiaci pre účely dobrovoľných hasičov v Ochodnici, ktorí zabezpečujú ochranu pred požiarmi a inými živelnými pohromami v obci a ktorí pomáhajú a zasahujú pri týchto rôznych živelných pohromách.

Projekt požairnej zbrojnice v Ochodncii