Presunúť na hlavný obsah

Odovzdávanie kompostérov pre domácnosti

Obec Ochodnica oznamuje občanom, že sa uskutoční odovzdávanie kompostérov pre domácnosti. Kompostér si môžete prevziať na Obecnom úrade v pondelok 5. augusta 2019 od 7:00 do 17:00 hod. a v ďalších dňoch počas stránkových hodín.

Podmienky pridelenia kompostéra:

  • na jedno súpisné číslo bude pridelený len jeden kompostér
  • vypísanie a podpísanie “Protokolu o odovzdaní a prevzatí kompostéra“ (v protokole sú uvedené podmienky za akých vám bude kompostér pridelený a ktoré ste povinní dodržať)
  • preukázanie sa občianskym preukazom s trvalým pobytom v obci na adrese, pre ktorú sa kompostér odovzdáva.
  • vyrovnané všetky záväzky voči obci Ochodnica (dane, smeti, voda ... a to všetci členovia vedení na súpisnom čísle)

Hmotnosť kompostéra je cca 30 kg, preto je nutné si zabezpečiť vhodný odvoz. Každý občan, ktorý podpíše prevzatie kompostéra, dostane kompostér v nezloženom stave, návod na používanie kompostéra, brožúru o správnom kompostovaní, protokol o odovzdaní a prevzatí kompostéra, nálepku.

Kompostéry sú majetkom obce Ochodnica. Je zakázané kompostér predať, zničiť, alebo akokoľvek poškodiť! V spomenutých prípadoch je osoba, ktorej bol odovzdaný kompostér povinná ho v plnej výške uhradiť. Kompostér je neprenosný. To znamená, že je povinnosťou používať kompostér len pri nehnuteľnosti, ku ktorej bol pridelený!

Preberajúci sa zaväzuje, že umožní kedykoľvek vykonanie kontroly zvereného majetku (kompostér) oprávneným osobám.

Návod na montáž kompostéra

Jaroslav Pitoňák