Presunúť na hlavný obsah
  • Novinky z obce
  • Pokyny k vzdelávaniu žiakov počas nariadenej karantény

Pokyny k vzdelávaniu žiakov počas nariadenej karantény

Základná škola v Ochodnici zasiela pre svojich žiakov pokyny pre vzdelávanie počas nariadenej karantény:

1-4.ročník

  • precvičovanie a upevňovanie prebratého učiva;
  • vypracovanie zadaných úloh podľa pokynov vyučujúcich;
  • pravidelné denné čítanie z čítanky/ šľabikára / mimo čítankovej literatúry/ časopisov/ novín....;
  • odpis a prepis textu;
  • sčítanie a odčítanie spamäti;
  • precvičovanie násobilky.

5-9.ročník

Manuály na prihlásenie do programov sú k dispozícii na stránke školy, alebo priamo tu:

Manuál pre program Smartbooks v PDF >>
Manuál pre program ALF v PDF >>

Manuál pre program Smartbooks vo Worde >>
Manuál pre program ALF vo Worde >>

Alebo si pozrite inštruktážne videá:

1. video: Prihlásenie a práca so Smartbooks

2. video: Práca so Smartbooks

3. video: Prihlásenie a práca s programom ALF

Žiadame žiakov, aby pravidelne pracovali na zadaniach a dodržiavali pokyny učiteľov!

Rodičov žiadame o spoluprácu a podporu, aby žiaci zmysluplne využívali čas a nezanedbávali vzdelávanie!

Aktuálne informácie nájdete vždy na webstránke školy: https://zsochodnica.edupage.org/