Presunúť na hlavný obsah

Veľkonočné prianie starostu obce

Vážení spoluobčania, milí Ochodničania,
dovoľte mi, aby som Vám aj v týchto ťažkých chvíľach, v čase keď budeme musieť stráviť veľkonočné sviatky vo svojich domovoch s veľkými obmedzeniami, poprial pokojné a požehnané veľkonočné sviatky naplnené radosťou a šťastím v kruhu najbližšej rodiny.

Prajem, aby Vám hrejivé slnečné lúče priniesli nielen v tieto sviatočné dni, ale počas celého roka veľa optimizmu a hlavne pevné zdravie. Nech sú aj Vaše všedné dni popretkávané úsmevom a spokojnosťou.

Zároveň Vás prosím, aby ste naďalej dodržiavali všetky odporúčania v boji proti koronavírusu, nepoľavili v nosení rúšok, minimálne vychádzali zo svojich domovov a na minimum obmedzili pohyb po obci.

Radoslav Ďuroška
starosta obce Ochodnica

Požehnané veľkonočné sviatky