Presunúť na hlavný obsah

47% obyvateľov Ochodnice sa už sčítalo

Na základe zákona č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov práve prebieha sčítanie obyvateľov Slovenskej republiky.

Ku dňu 3. 3. 2021 sa v našej obci ščítalo cez 900 obyvateľov (47,55 %). Aj keď je ešte stále priestor na elektronické sčítanie cez www.scitanie.sk do 31. 3. 2021, prosíme občanov, aby pristupovali zodpovedne k tejto výzve a sčítali sa všetky osoby, ktoré majú trvalý alebo prechodný pobyt v obci Ochodnica.

Sčítanie je veľmi jednoduché, stačí vyplniť odpoveď na 14 jednoduchých otázok, návod nájdete tu:

Pre Ochodničanov je podstatné, aby sme sa všetci sčítali, pretože od počtu sčítaných obyvateľov závisí viacero faktorov. Jedným z nich je aj vyplácanie podielových daní, z ktorých obec financuje chod a mzdy Materskej školy, niektoré činnosti Základnej školy, CVČ a podobne.

Výsledky sčítania sú veľmi dôležité v najbližšom horizonte 10-tich rokov pre rôzne inštitúcie. Dôležitá je napr. aj otázka náboženského vyznania /príslušnosti k cirkvi/, keďže na základe ščítania dostávajú cirkvi a náboženské spoločnosti registrované na Slovensku presný príspevok od štátu.

Ak sa niektorí občania nestihnú elektronicky sčítať do konca marca, budú ich od 1.apríla musieť osobne navštíviť mobilní asistenti, čo je v tejto pandemickej situácii nevhodné pre obidve strany.

Sčítanie obyvateľov je povinné, neúčasť je sakcionovaná. Sčítať neplnoleté osoby, teda deti, je povinný rodič, respektíve zákonný zástupca.

Sčítať sa môžete z pohodlia domova, prakticky z ľubovoľného miesta, kde máte pripojenie na internet. Na sčítanie môžete použiť stránku www.scitanie.sk, alebo mobilnú aplikáciu SODB 2021, ktorá je dostupná pre Android a iOS.

Upozorňujeme občanov obce, aby nezabudli na svoju povinnosť. Sčítanie Vám zaberie iba pár minút, preto Vás prosíme, venujte elektronickému sčítaniu pozornosť.

Ďakujeme!

V súvislosti so sčítaním obyvateľov upozorňujeme našich občanov, že sa objavili prípady, keď dôchodcov telefonicky kontaktovali podvodníci vydávajúci sa za sčítacích komisárov. Zdôrazňujeme, že do konca marca 2021 Vás nikto telefonicky ani osobne nemôže kontaktovať za účelom sčítania obyvateľov.

V prípade, že potrebujete pomôcť so sčítaním obyvateľov, môžete sa nahlásiť až od apríla tohto roka na obecný úrad a kontaktovať iba zamestnancov obecného úradu, nikto iní nemá oprávnenie od Vás žiadať akékoľvek osobné údaje za účelom sčítania. Zároveň Vás vyzývame, aby ste do svojich príbytkov do 31. marca nepustili nikoho, kto sa vydáva za sčítacieho komisára. Asistované sčítanie obyvateľov sa začne až 1. apríla.

Každý mobilný asistent sčítania, čiže zamestnanec obecného úradu, sa zároveň bude preukazovať preukazom asistenta sčítania. Presný dátum, kedy bude asistent v našej obci k dispozícii, bude navyše dopredu oznámený. Informácie týkajúce sa sčítania obyvateľov môže verejnosť získať každý deň v čase od 8:00 do 20:00 na telefónnom čísle 02/20 92 49 19.