Presunúť na hlavný obsah

Organ v kostole sv. Martina sa opäť rozozvučal

V roku 2021 bola ukončená rozsiahla prestavba organa v našom farskom kostole. Pôvodný organ bol vyhotovený v roku 1935 prešovskou firmou Július Guna a syn. Keďže sa organ po vyše 80-tich rokoch užívania nachádzal vo veľmi zlom technickom stave, bolo potrebné realizovať nový. Z  pôvodného organa ostala len vonkajšia skriňa a píšťaly, ktoré prešli opravou a vlastne celá mechanická časť a taktiež značná časť píšťal bola zhotovená úplne nová.

Prestavbu zrealizovala firma VARFI, spol. s.r.o. Brantice, časť Radim, ČR. Doba rekonštrukcie trvala 1 rok a 10 mesiacov. Všetky práce pri zhotovení nového organa boli realizované v Českej Republike. Počas prestavby došlo zároveň k jeho rozšíreniu a pridaniu nových registrov. Nový organ je dvojmanuálový a v súčasnosti má 23 registrov.

Celková suma za toto dielo je 2 528 900 CZK s DPH (cca 96884,68,-€).  V letných mesiacoch bude vykonané ešte konečné ladenie. Financovanie tejto náročnej prestavby sa uskutočnilo z darov veriacich a sponzorov.

Marcel Baltiar

Svoje umenie na zrekonštruovanom organe predviedol Marián Prusek:

Od pondelka 19.4.2021 budú sv. omše v kostole sv. Martina v štandardných časoch:
Pondelok 18:00 hod., Utorok 7:00 hod., Streda 18:00 hod., Štvrtok 7:00 hod., Piatok 18:00 hod., Sobota 7:00 hod., Nedeľa 7:30 a 10:30 hod.

Dunajov: Pondelok 17:00 hod, Streda 17:00 hod., Nedeľa 9:00 hod.

Informácie dotýkajúce sa verejného slávenia bohoslužieb od 19. apríla 2021:

  • Počet ľudí na omši nesmie prekročiť koncentráciu 1 osoba na 15 m2
  • Prekryté dýchacie cesty
  • Aplikovať dezinfekciu na ruky
  • Dodržiavať vzdialenosť 2m medzi osobami
  • Dodržiavať respiračnú etiketu
  • Vylúčiť osoby v karanténe a s príznakmi respiračného infekčného ochorenia
  • Zákaz podávania si rúk
  • Kvôli limitovanej účasti budú veriaci aj naďalej oslobodení od povinnosti byť prítomní na nedeľných bohoslužbách, ktoré budú až do úplného uvoľnenia opatrení pokračovať aj cez media, alebo sociálne siete.

Viac info: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20210417004

 

Článok bol zverejnený v občasníku Ochodničan 1/2021