Presunúť na hlavný obsah

Oznam k prevádzke ZŠ Ochodnica od 22.3 – 31.3.2021

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci zaznamenal zvýšený nárast pozitívne testovaných detí, pedagog. a nepedagog. zamestnancov, preto od 17.3.2021 dôrazne odporúča dodržiavať usmernenie zo dňa 9.3.2021, kde odporúča: prerušiť výučbu prezenčnou formou v základných školách, s výnimkou výlučne pre vzdelávanie detí:

  • zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre
  • zákonných zástupcov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života (tí, ktorí musia vykonávať prácu na pracovisku)

Prevádzka školy a školských zariadení ( ranný klub, ŠKD, stravovanie) zostáva od 22.3. – 31.3.2021  v režime ako bol tento týždeň. Prosíme rodičov, aby zodpovedne posielali Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti, bez ktorého sa žiak nemôže prezenčne vzdelávať, ani navštevovať ŠKD.

V prípade zvýšenia výskytu respiračných chorôb u našich žiakov (angína, chrípka), ktoré sme zaznamenali tento týždeň, v pondelok 22.3.2021 zvážime po dohode s RÚVZ v Čadci z tohto dôvodu i prípadné uzatvorenie prevádzky školy.

Žiaci 2.stupňa sa naďalej vyučujú dištančnou formou, rovnako i žiaci 1.stupňa, ktorí sa nevzdelávajú prezenčne.

Od 1.4.2021 do 6.4.2021 sú veľkonočné prázdniny. Začiatok vyučovania je v stredu 7.4.2021, forma vzdelávania bude závislá od epidemiologickej situácie. Rodičia budú informovaní na základe  pokynov RÚVZ a zriaďovateľa.

Mgr. Alena Falátová, riad.školy