Presunúť na hlavný obsah

Súčiastky z áut do kontajnerov NEPATRIA!

Žiadame občanov, aby do veľkoobjemového kontajnera a do kontajnerov na separovaný odpad nevhadzovali súčiastky z áut, ako napríklad napr. káble, nárazníky, spojlery, pneumatiky a ďalší podobný odpad. Likvidáciu tohto odpadu si je potrebné zabezpečiť na vlastné náklady.

V prípade, ak bude občan pri neoprávnenom nakladaní s odpadmi prichytený, bude naňho podané trestné oznámenie a bude mu vyfakturovaná úhrada za likvidáciu odpadu. Za neoprávnené nakladanie s odpadmi okrem pokuty a uhradenia nákladov za odstránenie, hrozí aj trest odňatia slobody.

Taktiež žiadame občanov, ktorí uvidia takéto osoby, aby to nahlásili na Obecný úrad, Tel.: 041/4233121, mobil: 0902 748 575, E-Mail: obec@ochodnica.sk.