Presunúť na hlavný obsah

Veľkonočné prianie

Vážení spoluobčania, milí Ochodničania,
máme tu Veľkonočné sviatky, ktoré sú najvýznamnejším kresťanským sviatkom. Tohtoročné sviatky, budú žiaľ opäť iné ako tie, na ktoré sme navyknutí. Verím, že svetlo na dne tejto pandémie je už vidieť a budúcoročnú Veľkú noc oslávime bez akýchkoľvek obmedzení. Každá nepríjemnosť raz pominie a my sa opäť budeme môcť voľne a priateľsky stretávať a tešiť sa z každodenných radostí.

Dovoľte mi, aby som Vám v mojom mene, v mene zamestnancov Obecného úradu a v mene poslancov Obecného zastupiteľstva poprial požehnané a v rodinnej pohode prežité sviatky, naplnené láskou, radosťou a spokojnosťou.

Prežite ich v zdraví a s milosťami od vzkrieseného Pána, nech Vás posilní a naplní pokojom a vierou.

Radoslav Ďuroška
starosta obce Ochodnica

Veľká Noc Ochodnica